3 dingen die je als manager moet weten over een werknemer in een rouwproces

Rouwen kost tijd. Dat kan voor problemen op de werkplek zorgen als het rouwproces van een werknemer langer duurt dan voorzien. Als manager kan dat een behoorlijke uitdaging zijn; aan de ene kant voel je de verantwoordelijkheid om de beoogde doelen van de organisatie te behalen en aan de andere kant wil je de werknemer op een mensgerichte manier ondersteuning bieden in zijn rouwproces. In dit artikel vind je 3 aandachtspunten die je hierbij kunnen helpen.

Kennis van het verloop van een rouwproces

Kennis over de impact die een verlies teweeg kan brengen, stelt je in staat beter te anticiperen op inzetbaarheid van de betrokken werknemer. De impact raakt namelijk niet alleen het emotionele welzijn maar ook het fysieke en mentale welzijn van een werknemer met rouw. Het verlies van concentratie, energiegebrek, stemmingswisselingen zijn voorbeelden van uitingen die ook op de werkplek waarneembaar zijn. Door hier rekening mee te houden is het mogelijk het takenpakket van de werknemer aan te passen aan zijn veranderde staat van functioneren.

Onderzoek naar verzuim als gevolg van verlies liet de volgende cijfers zien:

  • 48% van de werknemers vond het moeilijk om na het verlies van een dierbare weer aan het werk te gaan
  • 42% vond dat ze te snel weer aan het werk waren gegaan
  • 1 op de 10 werknemers krijgt na het verlies van een dierbare een burn-out en is vervolgens langdurig afwezig
  • 76% was van mening dat de bestaande regelingen m.b.t. het verlies van een dierbare onvoldoende zijn Bron CNV 2020

Open communicatie

Rouw en verlies zijn bij de meeste mensen geen onderwerpen waar we makkelijk over spreken. In de zakelijke setting van de werkvloer laat dit zich helemaal sterk gelden. Het rouwproces van een werknemer wordt dan gezien als iets dat behoort tot de privĆ©sfeer van de werknemer waar binnen het bedrijf niet altijd ruimte voor is. Rouwen is echter niet iets dat je kunt ‘uitzetten’ op het moment dat je de werkvloer betreedt, een rouwende werknemer draagt het verlies 24/7 met zich mee. Door open het gesprek aan te gaan, kun je de werknemer beter begeleiden bij zijn terugkeer naar de werkvloer. Begin hier zo vroeg mogelijk mee; hoe langer je dit uitstelt, hoe moeilijker het is om het gesprek aan te gaan en hoe groter de afstand tot de werkvloer voor de werknemer wordt.

Daarnaast is het goed ook de communicatie met de directe collega’s van de rouwende werknemer aan te gaan. Ook voor hen kan het een dilemma zijn om na een ingrijpend verlies het gesprek met hun collega aan te gaan. Door hen te informeren over de gevolgen die het verlies op de werknemer kan hebben, vergemakkelijk je de onderlinge communicatie. Het vermijden of negeren van een collega, kan hem het gevoel geven van gemis aan sociale steun, wat een negatief effect heeft op het re-integratieproces van de werknemer.

Win-win situatie creƫren

Door op de werkvloer weinig tot geen aandacht te schenken aan het proces van een rouwende werknemer, stijgt de kans op (langdurig) verzuim. Dit betekent niet dat je verantwoordelijk bent voor het privƩleven van de werknemers maar door hem ruimte te geven voor verwerking, creƫer je een win-win situatie: door het voeren van een mensgericht beleid ontstaat er een klimaat waarin werknemers goed gedijen. In een dergelijk klimaat van veiligheid en sociale steun worden veerkracht en het vermogen om ingrijpende verliezen op te vangen vergroot. Dit vertaalt zich in hogere productiviteit, minder verzuim en grotere loyaliteit.

Meer weten?

Wil je weten hoe je hierin de praktische vertaalslag maakt naar jouw werkveld? Vraag vrijblijvend de brochure aan op info@innerlijksterk.nl o.v.v. rouw op de werkvloer.

Plaats een reactie